Система освіти

В "Гармонії" ми застосовуємо сучасні освітні методики і технології: проектні дні, робототехніка на базі конструкторів LEGO Education, комплексні уроки, розвивальне навчання Ельконіна-Давидова, індивідуальні освітні маршрути, Matific.

Система освіти

Проектні дні в "Гармонії" - це освітня технологія для учнів початкової школи, спрямована на розвиток самостійної діяльності дітей, розвиток навички пошуку та систематизації інформація.
Ця технологія дає можливість сконцентрувати матеріал з певної теми, інтегруючи знання з усіх предметів.

Освітні рішення LEGO Education надають можливість учням отримати практичний досвід, який сприяє розвитку навичок спілкування, творчої самореалізації, спільної роботи і критичного мислення. Кубики LEGO, програмовані компоненти і методичні матеріали стимулюють природне уяву дітей і вдосконалюють їх навички наукового пізнання, інженерного проектування та аналізу даних, що дозволить їм домогтися успіху у вивченні предметів природничо-наукового циклу сьогодні і в повній мірі реалізувати свій потенціал в якості лідерів нового цифрового майбутнього.

Розвивальне навчання Ельконіна-Давидова орієнтоване не тільки на запам'ятовування фактів, а й на розуміння відносин і причинно-наслідкових зв'язків між ними. Діти засвоюють не тільки знання в цілому, а вчаться вчитися в процесі формування універсальних навчальних дій, розвивають теоретичне мислення, аналітичні здібності, розвивають логіку наукового пізнання за принципом «від абстрактного до конкретного».

Індивідуальні освітні маршрути - це персоналізована програма навчання, яка дозволяє школяреві вибрати той формат вивчення теми, який більше йому подобається. Такий підхід сприяє розвитку системного мислення через самостійну роботу і формуванню навички робити вибір. Як це працює? Учитель задає тему і завдання, а також вказує навички і знання, якими потрібно оволодіти. Учень обирає формат вивчення (індивідуальний, в парі, груповий або з учителем) і на контрольних точках ділиться своїми результатами, після чого може отримати індивідуальну консультацію і скорегувати напрямок роботи.

Matific - електронний освітній ресурс з математики, розроблений експертами в галузі освіти Австралії і України.

ХОЧЕТЕ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ?
МИ ВАМ ЗАТЕЛЕФОНУЄМО!

Вкажіть свої контактні дані або подзвоніть нам:

+38 (068) 201 88 52