Підходи до навчання

В "Гармонії" ми застосовуємо сучасні освітні методики і технології: інтегровані уроки,
проекти, Edusсrum, STEAM-навчання, дослідження з PHYWE, перевернуті уроки, індивідуальні освітні маршрути, робототехніка, риторика, Тьюторство.
 

Підходи до навчання

Інтегровані уроки - це заняття, що об'єднує в собі навчання одночасно по декількох дисциплінах при вивченні одного поняття, теми або явища. В "Гармонії" часто об'єднують інформаційні технології і фізику, хімію, математику і музику, історію та іноземні мови.

Проекти - підсумкові роботи, в яких учні демонструють отримані знання з різних предметів, глибинно вивчаючи і розкриваючи різні теми. У старших класах хлопці розробляють бізнес проекти.

Edusсrum - організація навчального процесу, яка викликає в учня бажання розібратися в темі, а також постійно розвиває навички командної роботи.

Завдяки STEАM-підходу (science - наука, technology - технологія, engineering - інжиніринг, arts and math - мистецтво і математика) діти можуть розвиватися відразу в декількох предметних областях - інформатики, фізики, технології, інженерії та математики, розуміючи, що у досліджуваної, часом нудною, теорії є і прикладний характер.

Дослідження з PHYWE - це всесвітньо відомий німецький виробник навчального лабораторного та демонстраційного обладнання для кабінетів природничо-математичного циклу загальноосвітніх установ.

Перевернуті уроки - це модель навчання, при якій вчитель надає матеріал для самостійного вивчення вдома, а на очному занятті проходить практичне закріплення матеріалу.

Індивідуально-освітній маршрут - це персоналізована програма навчання, яка дозволяє школяреві вибрати той формат вивчення теми, який більше йому подобається. Такий підхід сприяє розвитку системного мислення через самостійну роботу і формуванню навички робити вибір.

Робототехніка з LEGO Education надають можливість учням отримати практичний досвід, який сприяє розвитку навичок спілкування, творчої самореалізації, спільної роботи і критичного мислення. Кубики LEGO, програмовані компоненти і методичні матеріали стимулюють природне уяву дітей і вдосконалюють їх навички наукового пізнання, інженерного проектування та аналізу даних, що дозволить їм домогтися успіху у вивченні предметів природничо-наукового циклу сьогодні і в повній мірі реалізувати свій потенціал в якості лідерів нового цифрового майбутнього.

Риторика - не студія розвитку, а обов'язковий предмет для учнів 9-11 класів. Займаємося розвитком мови і підготовкою до презентацій і публічних виступів!

Тьюторство. Тьютор досліджує інтереси учня і створює вузлів для його розвитку. Тьютор орієнтується не на потреби навчальної програми, а на потреби дитини, при цьому намагається принести його пізнавальні запити в гармонію з інтересами і можливостями сім'ї.
 

ХОЧЕТЕ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ?
МИ ВАМ ЗАТЕЛЕФОНУЄМО!

Вкажіть свої контактні дані або подзвоніть нам:

+38 (068) 201 88 52